• RO
 • EN
 • Politica de Confidentialitate

  Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

   

  Protecția datelor cu caracter personal reprezintă un angajament fundamental pentru GRAND CASINO. În consecință, vom depune toate eforturile necesare pentru a prelucra datele tale în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu oricare altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. În continuare dorim să va informăm despre modul în care prelucrăm și protejăm datele tale cu caracter personal atunci când interacționezi cu noi. 

  Ne rezervăm dreptul de a actualiza periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a evidenția cât mai fidel orice modificări ale modului în care prelucrăm datele tale cu caracter personal. Dacă vom efectua modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care te rugăm să verificati periodic conținutul acesteia.

  Depre noi și cum ne poți contacta

  În cadrul GRAND CASINO operează două companii care au ca și obiect de activitate organizarea de jocuri de noroc precum și o companie care are ca și obiect de activitate schimbul valutar. 

  Development Service System (DSS) este o persoană juridică de naționalitate română, constituită sub forma unei societăți cu răspundere limitată având sediul în Calea 13 Septembrie, Nr.90, Mezanin, Camerele 2A, 2B si 2C, Sector 5, J40/3028/16.03.2012, CUI: 29924603 care operează activitatea de ”live games”.

  Star Service Provider (SSP) este o persoană juridică de naționalitate română, constituită sub forma unei societăți cu răspundere limitată având sediul în Calea 13 Septembrie, Nr.90, Mezanin, Camerele 2A, 2B si 2C, Sector 5, J40/3045/16.03.2012, CUI: 29925030 care operează activitatea de ”slot machine”.

  Grand Exchange (GEX) este o persoană juridică de naționalitate română, constituită sub forma unei societăți cu răspundere limitată având sediul în Calea 13 Septembrie, Nr.90, Mezanin, Camerele 2A, 2B si 2C, Sector 5, J40/8259/2014, CUI: 33373367 care operează activitatea de ”schimb valutar”.

  În sensul dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”, Societățile mai sus mențonate sunt operatori de date cu caracter personal atunci când prelucrează datele tale personale.

  Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

  Colectăm datele tale cu caracter personal direct de la tine, ori de câte ori ne vei trece pragul, astfel încât să îți asigurăm controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferi, cât și cu privire la destinația informației. Cu titlul de exemplu, primim informații de la tine în următoarele situații:

  Când soliciți accesul în zona de ”live games” pentru a participa la jocurile de noroc organizate de DSS. Accesul în zona de ”live games” se realizeză pe baza înrgistrării în baza de date gestionată în comun de DSS, SSP și GEX. Cu ocazia înregistrării, ne transmiți: numele și prenumele, imaginea facială (fotografie), adresa, seria și numărul cărții de identitate, CNP-ul;

  Cu ocazia accesului în incinta GRAND CASINO, vom prelucra imaginea ta facială și vocea, având în vedere obligația noastră legală de a monitoriza video și audio, în regim non-stop, atât zona de ”live games” cât și zona de ”slot machine”. Înregistrările audio-video vor fi păstrate pe o perioadă de 30 de zile, urmând ca la împlinirea termenului de 30 de zile, acestea să fie șterse în mod automat. 

  Există posibilitatea să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul tău în timpul vizitei la GRAND CASINO în vederea stabilirii unui ”costumemmer profile” în scopul de a asigura servicii personalizate pentru anumite categorii de clientelă (clienți gold, clienți silver si clienți platinum).    

  Vom prelucra datele tale personale cu ocazia efectuării schimbului valutar, ocazie cu care, vom colecta: Numele şi Prenumele, Cod numeric personal și/sau seria şi numărul actului de identitate, țară, statutul de rezident/nerezident, suma încasată de la client cu ocazia efectuării operațiunii de schimb valutar, suma plătită clientului cu ocazia efectuării operațiunii de schimb valutar și imaginea facială.

  Având în vedere specificul activitățiilor desfășurate în cadrul GRAND CASINO, vom prelucra datele tale personale, în vederea îndeplinirii obligațiiilor noastre legale.

  Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

  Vom prlucra datele tale cu caracter personal în următoarele scopuri:

  1. Pentru a asigura exactitatea datelor tale cu scopul de a verifica vârsta, a preveni frauda, înșelăciunea sau spălarea banilor, a reduce riscurile de afaceri și a proteja integritatea jocurilor noastre.
  2. Prelucrăm datele tale cu caracter personal cu ocazia intrări în incinta GRAND CASINO, în scopul identificării clientului, și al păstrării evidențelor, având în vedere dispozițiile legale în materie, respectiv art. 36 și 49 din HOTĂRÂREA Nr. 111/2016.
  3. Pentru a respecta legile, obligațiile legale și a răspunde cererilor din partea autorităților guvernamentale. Acestea sunt stipulate în principal în legile financiare, legile împotriva spălării banilor și legile privind jocul responsabil. Acestea pot include un anumit grad de construire a unui profil pe baza datelor tale de înregistrare și a datelor tale privind activitatea de jocuri de noroc.
  4. Pentru a ne proteja drepturile și interesele noastre legitime, inclusiv pe cele ale părților noastre asociate. În unele cazuri, putem considera că este necesar, inclusiv cu bună-credință, să înregistrăm și să dezvăluim date pentru: (i) a ne proteja, exercita sau apăra drepturile legale, confidențialitatea, siguranța sau proprietatea, (ii) a proteja siguranța, confidențialitatea și securitatea clienților, cât și pe cele publice, sau (iii) pentru gestionarea riscurilor de afaceri;

  Cât timp păstrăm datele tale cu caracter personal

  Ca regulă generală, datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate pe duratele de timp impuse de condiţiile în care acestea au fost colectate, după caz: pe toată perioada de timp în care avem obligația legală să păstrăm fiecare categorie de date în parte. Pentru îndeplinirea obligației legale de înregistrare audio-video, te anunțăm că vom înregistra și păstra înregistrările audio-video, o perioadă de 30 de zile calendaristice. După expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, ștergerea tuturor imaginilor se efectuează în mod automat cu ajutorul dispozitivului/softului de stergere a echipamentelor hardware.

  Cui transmitem datele tale cu caracter personal

  După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

  Accesul terților la datele tale se limitează la informațiile necesare pentru a-și îndeplini funcția specifică în numele nostru sau conform cerințelor legii. Acestea se vor supune obligațiilor de confidențialitate și de protecție a datelor stipulate de lege și în măsura în care noi considerăm că este necesar.

  Ne puteți contacta în cazul în care aveți nevoie de mai multe informații cu privire la operatorii de date la adresa de e-mail: dpo@grand-casino.ro

  În ce țări transferăm datele tale cu caracter personal

  În prezent, stocăm și prelucrăm datele tale cu caracter personal exclusiv pe teritoriul României.

  Ne poți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse la finalul secțiunii, pentru a afla mai multe informații legate de transferul datelor tale personale perecum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

  Cum protejăm securitatea datelor tale cu caracter personal

  Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

  Colectarea, stocarea și transferul datelor tale cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație, servere de stocare securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.

  Cu toate eforturile depuse pentru a proteja datele tale cu caracter personal, te atenționăm că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele tale să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru vulnerabilități ale unor sisteme pe care nu le putem controla.

  Ce drepturi ai

  Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor”) instituie o serie de drepturi în legătură cu datele tale cu caracter personal. În termeni generali, poți solicita accesul la datele tale personale, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau te poți opune la prelucrarea datelor tale cu caracter personal. De asemenea, îți poți exercita dreptul de a formula plângere către autoritatea de supraveghere competentă sau de a te adresa justiției. În condițiile Regulamantului, poți beneficia de dreptul de a solicita ștergerea datelor tale cu caracter personal, de dreptul la restricționarea prelucrării datelor precum și de dreptul la portabilitatea datelor.

  Îți vei putea exercita drepturile tale prevăzute de Reglament în următoarele condiții:

  Identitate. În situația în care vom considera necesar, ne rezervăm dreptul de a verifica identitatea ta prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității.

  Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru necesită un timp suplimentar, sau în cazul mai multor solicitări care provin de la aceeași persoană, situație în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni.

  Drepturile terțelor părți. Ne rezervăm dreptul de a nu soluționa anumite cereri în cazul în care acestea ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

  Drepturi vizate

  Descriere

  Accesul

  Poți să ne ceri:

  • să confirmăm dacă prelucrăm datele tale cu caracter personal;
  • să îți punem la dispoziție o copie a acestor date;
  • să îți oferim alte informații despre datele tale cu caracter personal, cum ar fi: datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele tale, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

  Rectificarea

  Ne poți cere să rectificăm sau să completăm datele tale cu caracter personal inexacte sau incomplete.

  Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

  Ștergerea datelor

  Ne poți cere să vă ștergem datele tale cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

  • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate;
  • îți exerciți dreptul legal de a te opune prelucrării datelor personale;
  • datele tale personale au fost prelucrate ilegal;
  • ne revine o obligație legală în acest sens.

  Nu avem obligația de a ne conforma solicitării tale de ștergere a datelor cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor personale este necesară:

  • pentru respectarea unei obligații legale;
  • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • pentru a proteja drepturile noastre

  Restricționarea prelucrării datelor

  Poți solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

  • acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora;
  • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse;
  • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar tu ai
  • nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță;
  • ți-ai exercitat dreptul de a te opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

  Putem continua să folosim datele tale cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

  • avem consimțământul tău;
  • pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță;
  • pentru a proteja drepturile noastre;

  Portabilitatea datelor

  Ne poți cere să îți furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau poți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

  • prelucrarea se bazează pe consimțământul tău sau pe încheierea sau executarea unui contract; și
  • prelucrarea se face prin mijloace automate.

  Opoziția

  Te poți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care te afli, prelucrării datelor tale cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care consideri că drepturile și libertățile tale fundamentale prevalează față de acest interes.

  Luarea de decizii automate

  Nu faci obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, a datelor tale cu caracter personal.

  Plângeri

  Ai dreptul să depui plângeri la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

  Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

  Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

  E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

  Fără a îți afecta dreptul tău de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, te rugăm să ne contactezi în prealabil, și îți promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.   

  – prin e-mail la adresa : dpo@grand-casino.ro

  – prin corespondență la adresa: Calea 13 Septembrie, Nr.90

  – prin telefon la numărul : 0754.444.444